Algemene voorwaarden Snel van Start

Lees hier de Algemene Voorwaarden.

Disclaimer voor www.snelvanstart.nl

Snel van Start (Kamer van Koophandel: 34122528), hierna te noemen Snel van Start, verleent u hierbij toegang tot www.snelvanstart.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Snel van Start behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Snel van Start spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Snel van Start.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Snel van Start nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snel van Start.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snel van Start, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

 


PRIVACY STATEMENT

We delen je gegevens niet met derden.

ALLES IN 1

Als starter of zelfstandige wil je graag een vormgever, tekstschrijver en bouwer hebben, zodat je website op alle fronten goed is. Daar hangt een prijskaartje aan. Wij leveren mooie designs, een opzet voor je site, tips bij het tekstschrijven en we onderhouden de technische kant van de site. Voor een veel kleiner prijskaartje.

GESCHIKT VOOR MOBIEL

De website is meteen geschikt voor tablet en mobiel.

Je klanten kunnen de site vanaf ieder apparaat bekijken.

WAT ANDEREN ZEGGEN:

Meneer de Man-Den Haag

Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

Mevrouw de Vries-Gouda

Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

Meneer de Man-Den Haag

Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

WAT ANDEREN ZEGGEN:

  • Meneer de Man-Den Haag

    Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

  • Meneer de Man-Den Haag

    Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

  • Meneer de Man-Den Haag

    Door Snel van Start was ik in een oogwenk klaar met mijn nieuwe website

BEKIJK DE VOORBEELDEN: